Đóng

LY SỨ


LY SỨ GIÁ RẺ

  • Ly sứ in hình theo yêu cầu.
  • Cung cấp mọi số lượng: 1 - 10.000 sản phẩm.
  • Giá thành chỉ từ 25.000 vnđ tùy số lượng (2.000 sản phẩm: 25.000 vnđ)
  • Giá bao gồm chi phí ly sứ + in ấn + đóng gói.
  • Miễn phí thiết kế mẫu in - Marquette.

👉 Gọi ngay 0705 451 451 để nhận tư vấn!

LY SỨ TRẮNG TRỤ THẤP

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                          60k
5-19 cái                                        55k
20-49 cái                                      45k
50-99 cái                                      40k
100-199 cái                                  35k
200-499 cái                                  32k
500-999 cái                                  29k
1000-1999 cái                              27k
2000-4999 cái                              25k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm
LY SỨ TRẮNG NGÀ

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                          90k
5-19 cái                                        80k
20-49 cái                                      70k
50-99 cái                                      60k
100-199 cái                                  50k
200-499 cái                                  40k
500-999 cái                                  35k
1000-1999 cái                              32k
2000-4999 cái                              28k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm
LY SỨ TRẮNG TINH

Số lượng                                    Giá
1-4 cái                                        120k
5-19 cái                                        85k
20-49 cái                                      75k
50-99 cái                                      65k
100-199 cái                                  55k
200-499 cái                                  45k
500-999 cái                                  40k
1000-1999 cái                              37k
2000-4999 cái                              33k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm
LY SỨ TRỤ CAO - LY BIA

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                        110k
5-19 cái                                        99k
20-49 cái                                      80k
50-99 cái                                      70k
100-199 cái                                  60k
200-499 cái                                  50k
500-999 cái                                  45k
1000-1999 cái                              40k
2000-4999 cái                              35k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm
LY SỨ LÒNG MÀU

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                        100k
5-19 cái                                        79k
20-49 cái                                      69k
50-99 cái                                      59k
100-199 cái                                  54k
200-499 cái                                  49k
500-999 cái                                  45k
1000-1999 cái                              40k
2000-4999 cái                              35k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm
LY SỨ SONG MÀU

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                        100k
5-19 cái                                        79k
20-49 cái                                      69k
50-99 cái                                      59k
100-199 cái                                  54k
200-499 cái                                  49k
500-999 cái                                  45k
1000-1999 cái                              40k
2000-4999 cái                              35k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm


LY SỨ CAO CẤP

  • Ly sứ Minh Long - Ly sứ có nắp, có muỗng - Ly đổi màu.
  • Cung cấp mọi số lượng: 1 - 10.000 sản phẩm.
  • Giá thành từ 50.000 - 180.000 vnđ tùy số lượng
  • Giá bao gồm chi phí ly sứ + in ấn + đóng gói.
  • Miễn phí thiết kế mẫu in - Marquette.

👉 Gọi ngay 0705 451 451 để nhận tư vấn & báo giá

LY SỨ TRẮNG MINH LONG 0.36L

Số lượng                                      Giá
1-4 cái                                          160k
5-19 cái                                        145k
20-49 cái                                      125k
50-99 cái                                      105k
100-199 cái                                    90k
200-499 cái                                    75k
500-999 cái                                    67k
1000-1999 cái                                64k
2000-4999 cái                                61k
Trên 5000 cái                                 Call

Xem thêm
LY SỨ TRẮNG MINH LONG 0.52L

Số lượng                                      Giá
1-4 cái                                          180k
5-19 cái                                        160k
20-49 cái                                      135k
50-99 cái                                      115k
100-199 cái                                  105k
200-499 cái                                    90k
500-999 cái                                    85k
1000-1999 cái                                83k
2000-4999 cái                                81k
Trên 5000 cái                                 Call

Xem thêm
LY SỨ NẮP SILICON

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                         100k
5-19 cái                                        80k
20-49 cái                                      90k
50-99 cái                                      70k
100-199 cái                                  50k
200-499 cái                                  45k
500-999 cái                                  42k
1000-1999 cái                              37k
2000-4999 cái                              32k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm
LY SỨ BẦU MUỖNG NHIỀU MÀU

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                        160k
5-19 cái                                      129k
20-49 cái                                    110k
50-99 cái                                      89k
100-199 cái                                  75k
200-499 cái                                  65k
500-999 cái                                  55k
1000-1999 cái                              52k
2000-4999 cái                              49k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm
LY SỨ TRỤ CÓ MUỖNG NHIỀU MÀU

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                        160k
5-19 cái                                      129k
20-49 cái                                    110k
50-99 cái                                      89k
100-199 cái                                  75k
200-499 cái                                  65k
500-999 cái                                  55k
1000-1999 cái                              52k
2000-4999 cái                              49k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm
LY SỨ BẦU HỌA TIẾT CÓ NẮP

Số lượng                                     Giá
1-4 cái                                        160k
5-19 cái                                      140k
20-49 cái                                    130k
50-99 cái                                    105k
100-199 cái                                  95k
200-499 cái                                  85k
500-999 cái                                  75k
1000-1999 cái                              69k
2000-4999 cái                              65k
Trên 5000 cái                               Call

Xem thêm