Đóng

LY SỨ

LY SỨ GIÁ RẺ

  • Ly sứ in chuyển nhiệt với đa dạng màu sắc.
  • Cung cấp mọi số lượng: 1 - 10.000 sản phẩm.
  • Giá thành chỉ từ 25.000 vnđ tùy số lượng (2.000 sản phẩm: 25.000 vnđ)
  • Giá bao gồm chi phí ly sứ + in ấn + đóng gói.
  • Miễn phí thiết kế mẫu in - Marquette.

LY SỨ CAO CẤP

  • Ly sứ in chuyển nhiệt: Ly sứ Minh Long - Ly sứ có nắp, có muỗng - Ly đổi màu.
  • Cung cấp mọi số lượng: 1 - 10.000 sản phẩm.
  • Giá thành từ 50.000 - 180.000 vnđ tùy số lượng
  • Giá bao gồm chi phí ly sứ + in ấn + đóng gói.
  • Miễn phí thiết kế mẫu in - Marquette.