Đóng

Dùng bột vôi để hàn gắn gốm, sứ và thủy tinh bị vỡ