Đóng

Hàn gắn đồ sứ – Loại bỏ phần keo dư thừa mà bị rỉ ra ngoài của vết nứt