Đóng

Hàn gắn đồ sứ – Dùng một cây tăm hoặc bàn chải miết keo vào vết nứt của đồ gốm.