Đóng

Hàn gắn đồ sứ – Lấy một lượng keo vừa đủ để sử dụng