Đóng

Hàn gắn đồ sứ – Sử dụng bông thấm nước ấm hoặc nước xà phòng để loại bỏ bụi bẩn.