Đóng

Hàn gắn đồ sứ – Chuẩn bị một đôi găng tay sạch giúp keo không dính vào tay